9​ พ.ย.64​ พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสกสค.และสหกรณ์​ออมทรัพย์​ครู​6​ จังหวัด​ ​เรื่อง​การแก้ไขปัญหา​หนี้สิน​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​อย่าง​ยั่งยืน​ ณ​ ห้องประชุม​เทพหัสดิน​ ครับ

09-11-64