17 พฤษภาคม 2561 นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินโครงการปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชา ณ มหาเจดีย์ศรีชัยมงคล อำเภอหนองพอก ในวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2561 และร่วมแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ ชุดใหม่ โดยที่ประชุมมติให้ นายพูนศักดิ์ ปิยมาตย์ เป็นประธาน นางบุญชู วงศ์คำจันทร์ และนายสมพงษ์ สงครินทร์ เป็นรองประธาน

ฉบับที่ 300 17 พฤษภาคาม 2561 แบบที่ 1