17 พฤษภาคม 2561 นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผูู้อำนวยการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และประชาสัมพันธ์ Application Line สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

วารสารฉบับที่ แบบ 2 17-05-2561