๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมจิตอาสา โครงการครูช่วยครู “ครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้”

06-07-64 Complete อบรมครูจิตอาสา