แจ้งยอดเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สมาชิกถึงแก่ความตาย เดือนกรกฎาคม 2564 ได้รับการแจ้งระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2564 ***เพื่อเรียกเก็บเดือนสิงหาคม2564***

229050760_2950997595155860_4541020637448377954_n