เร่งรัดการเรียกเก็บเงิน

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5/2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น เร่งรัดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เพื่อนำส่งเงินสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 รวมทั้งแจ้งการถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ เกิน 3 งวด ช.พ.ค. 108 ราย  ช.พ.ส 23 ราย

13319967_1024335267650051_6023116571655480397_n

13310545_1024335244316720_3636140731809185604_n

13312714_1024335284316716_8111703872107314790_n