นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทน 20 จังหวัด ร่วมประชุมคณะทำงานประมาณการงบประมาณทดรองจ่าย ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

275054 275055 275056 275057 275058