นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมขี้แจง และประชุาสัมพันธฺ์ เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเชียงขวัญ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมูม้น อำเภอเชียงขวัญ 01/03/2560

00001 00002 00003 00004