ส่งมอบกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ส่งมอบกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม  นางสาวดารุพัสตร์  ฤทธิมนตรี  
โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด  นายสิงห์โต  โพธิ์ขี พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่
ณ บ้านดินดำ  หมู่ที่ 9 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 7  สิงหาคม  2560
“เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13