สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “จิตอาสาบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้หลายคนรับ” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดาร้อยเอ็ด 20-08-63

20-08-63 โครงการบริจาคโลหิต