สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 14 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

14-06-63 กิจกรรมจิตอาสา