สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2562

ร่วมพิธีเปิดกรวยทงถวายราชสักการะหน้าพระบรมฯ