สำนักงาน สกสค.จังหวสัดร้อยเอ็ด แจ้งประชาสัมพันธ์ “โครงการครูช่วยครู ดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ส่งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

07-05-64 โครงการช่วยเหลือครู News