สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อบรมฟรี

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร “สร้างวินัยทางการเงิน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างวินัยทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษการอบรมออนไลน์ ฟรี ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 25 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ

156574569_2799906676931620_3997118167493723779_n 154419906_2799906693598285_2595767844792299383_n