สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด สพป.รอ.เขต 1 คุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 27-12-60

การ์ดอวยพรปีใหม่ 2561  News สวัสดีปีใหม่ 2561_๑๗๑๒๒๘_0002_1 สวัสดีปีใหม่ 2561_๑๗๑๒๒๘_0235 สวัสดีปีใหม่ 2561_๑๗๑๒๒๘_0236 สวัสดีปีใหม่ 2561_๑๗๑๒๒๘_0237 สวัสดีปีใหม่ 2561_๑๗๑๒๒๘_0238 สวัสดีปีใหม่ 2561_๑๗๑๒๒๘_0230 สวัสดีปีใหม่ 2561_๑๗๑๒๒๘_0232 สวัสดีปีใหม่ 2561_๑๗๑๒๒๘_0223 สวัสดีปีใหม่ 2561_๑๗๑๒๒๘_0226 สวัสดีปีใหม่ 2561_๑๗๑๒๒๘_0120สวัสดีปีใหม่ 2561_๑๗๑๒๒๘_0125