สมาชิกเข้ามาติดต่อชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

4-7-59

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรฎาคม 2559 สมาชิกเข้ามาติดต่อชำระเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กันอย่างคึกคัก
ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด