สกสค.ร่วมมืออาชีวะ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ฟรี สร้างอาชีพ สร้างรายได้

158330602_5274327869307311_4071536522068744428_n 158094257_5274327289307369_6963943738670719187_n 159152686_5274327545974010_1105515693366539997_n 158273724_5274328042640627_5695737620873226635_n 158693014_5274328119307286_187598970036770213_n 157896071_5274327409307357_5942464955963087714_n 157573173_5274327965973968_4829014323466391352_n159010738_5274327635974001_6986547961130063244_n

สกสค.ร่วมมืออาชีวะ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ฟรี สร้างอาชีพ สร้างรายได้   นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธาน          เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิก และบุตรหลานของ         สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ให้มีทักษะทางด้านอาชีพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ซึ่งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นดังกล่าวเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เพื่อการบริหารด้านวิชาการ การสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้แก่สมาชิก และบุตรหลานของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุ ประสงค์สำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564                         เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง และนายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคระกรรมาการ สกสค. คณะที่ปรึกษาเลขาฯ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด  ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ มีจำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีความงามเบื้องต้น หลักสูตรการชงกาแฟสมัยใหม่ หลักสูตรการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หลักสูตรการขายสินค้าออนไลน์ หลักสูตรการเพนท์สีภาชนะ และหลักสูตรการจับจีบผูกผ้าและการจัดดอกไม้