รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 10-01-61

รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0001 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0002 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0003 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0004 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0005 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0006 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0007 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0008 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0009 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0010 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0011 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0012 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0013 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0014 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0015 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0016 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0017 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0018 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0019 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0020 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0021 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0022 รองผอ.อาชีว มอบกระเช้า_๑๘๐๑๑๐_0023