ร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

02-09-2564 ร่วมาประชุมแก้ไขหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา