ร่วมประชุมชี้แจงการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.

เมือวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมประชุมชี้แจงการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ของข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ  ณ ห้องประชุมกันเกรา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

IMG_5048-1 IMG_5046 IMG_5054 IMG_5053