ร่วมงานทำบุญครองราชย์ครบ 70 ปี ในหลวง ที่วัดบึงพระลานชัย

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ท่านผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมงานทำบุญเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบครบ 70 ปี
ณ วัดบึงพระลานชัย
จังหวัดร้อยเอ็ด

2

3

11