รายการตรวจสุขภาพประจำปี ช้าราชการใช้สิทธิ์เบิกได้ และ ตรวจเพิ่มเติมเบิกไม่ได้

36601488_2094531137468231_4719301449140404224_n

36653617_2094531300801548_4226874390567976960_n