รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด

5i7TiozrJb_1617267600_page-0001 5i7TiozrJb_1617267600_page-0002 5i7TiozrJb_1617267600_page-0003 5i7TiozrJb_1617267600_page-0004 5i7TiozrJb_1617267600_page-0005 5i7TiozrJb_1617267600_page-0006 5i7TiozrJb_1617267600_page-0007 5i7TiozrJb_1617267600_page-0008 5i7TiozrJb_1617267600_page-0009