ระเบียบและแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา