ภารกิจงานผู้อำนวย สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมต้อรับนายธนพร สมศรี รองเลขาฯ จ.มหาสรคาม