ภารกิจงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

รองณรงค์ ประชุม ผอ.อีสาน รอ. NewsVersions