พี่น้อง สกสค. ไม่ว่าใกล้หรือไกลเราไม่เคยทอดทิ้งกัน

พี่น้อง สกสค. ไม่ว่าใกล้หรือไกลเราไม่เคยทอดทิ้งกัน
สิ่งละอันพันละน้อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรของเรา เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ร่วมแรงกายใจ สู้สู้!!
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559  ระหว่างเวาลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด
พนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม มาเยี่ยมเยียนเพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาองค์กร
ด้วยการจัดการความรู็ด้านการเงินและบัญชี  บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดียิ่ง

13419034_1036991599717751_463511269597389870_n 13450963_1036991666384411_7624516218760470660_n13434771_1036991559717755_1165091919440389981_n13432221_1036991636384414_4231875035294410388_n13419202_1036991526384425_4429124811460742144_n