ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมงานวันครูและร่วมแสดงความยินดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลสุดยอดครูดี โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา และผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2560 วันครูที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ตำนลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

IMG_9797 IMG_9821 IMG_9830 IMG_9832 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0005 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0025 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0026 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0031 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0039 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0040 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0041 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0042 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0043 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0044 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0045 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0046 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0048 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0049 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0050 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0051 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0052 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0053 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0054 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0055 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0056 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0057 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0059 วันครู 2561_๑๘๐๑๑๖_0060