ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ้ด มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2558

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005