ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าคาราวะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และอวยพรปีใหม่ ปี 2560

IMG_0001 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013