ผอ.สิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด รว่มแสดงความยินดีกับรอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ดเขต 1 และผอ.สพป.

ผอ.แสดงความยินดี