ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6/2559 ติดตามการดำเนินงานของ สกสค.จังหวัด

13510954_1039369422813302_8545747547225636549_n 13450144_1039369376146640_8665657917471728625_n 13501778_1039369339479977_2255886450277217558_n 13510785_1039369309479980_5269663648383562047_n