ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จ.ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12/2559

นายสิงห์โต  โพธิ์ขี ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค.จ.ร้อยเอ็ด
ครั้งที่ 12/2559 พิจารณารับรองการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

15589641_1194818013935108_7572224752555936846_n 15590519_1194818020601774_8945193626447490546_n 15591696_1235116106536365_1622857122_n 15665692_1194818027268440_7838081647932086385_n