ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2559

เมื่อวันที 20 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นางอภิรดี วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2559
เรื่องพิจารณาการมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.โดยศูนย์พัฒนาชีวิตครูร่วมกับธนาคารออมสิน
ณ ห้องประชุม สำนักงานสกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

14355698_1104408749642702_7546215770140283971_n 14344067_1104408806309363_5413133053804958956_n 14355019_1104408636309380_4002895174187287231_n