ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

มอบเกกียรติบัตรพี่ติ๊กA4-Recovered