ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีรายชื่อ ติดต่อชำระเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยด่วน เพื่อไม่เกิดการขาดสิทธิ์ต่อไป

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19