ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2562 ของโรงพยาบาลครู ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2562 (โปรดงดน้ำงดอาหารก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8 ชม.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-513506

001

CCI27062562_00001

CCI27062562_00002

CCI27062562_00003

CCI27062562_00004

CCI27062562_00005

CCI27062562_00006

CCI27062562_00007

CCI27062562_00008

CCI27062562_00009

CCI27062562_00010

CCI27062562_00011