ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นของทิพยประกันภัย สมาชิกโครงการ ช.พ.ค.ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก บริษัทจึงขอประชาสัมพันธ์การบริการผ่าน แอพพลิเคชั่น เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบการทำประกันภัยได้ด้วยตนเอง ผ่านการดาวน์โหลดหรือสแกนคิวอาร์โค้ดดังภาพ

252274

252275