ประชาสัมพันธ์ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

30-08-62 ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์จังหวัด V.1