ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ณ นครราชสีมา