ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

04-03-2562 ประชุม กคศ.