ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 24-05-2561

วารสารฉบับที่ 5 24 พฤษภาคม 2561