ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 19 กันยายน 2563 ณ. ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น

19-09-63 ประชุมหน่วยหักเงิน ชพค. - ชพส. V.3