ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 18 กันยายน 2563 ณ. ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น

18-09-63 ประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพ ชพค. - ชพส. v.2