ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมประชุมเครือข่ายประเมินนอก จ.รอ.