ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

01-11-61 เป็นวิทยากรอบรมครูบรรจุใหม่ สังกัด ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด