ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

ผระชุมยุทธิศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 63