ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

13-09-2561 ร่วมต้อนรับเลขาธิการ นายพีระ รัตนพิจิตร A4