ประชาสัมพันธ์งานภารกิจงาน สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

13-09-2561 ร่วมต้อนรับเลขาธิการ นายพีระ รัตนพิจิตร