ประชาสัมพันธ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเมิน ผอ. 18-07-63