ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดร้อยเอ็ด 25-01-61

ประชาสัมพันธ์การประเมิน ผอ. ล่าสุด